HERBATA CEJLONSKA SPEŁNIA
     MIĘDZYNARODOWE NORMY JAKOŚCI
W zależności od wysokości na jakiej rośnie, herbata cejlońska dzielona jest na trzy główne rodzaje:
- nisko rosnąca (od poziomu morza do 600 metrów n.p.m.)
- średnio rosnąca (od 600 do 1200 m n.p.m.)
- wysoko rosnąca (powyżej 1200 m n.p.m.).
Herbata hodowana jest głównie z wyselekcjonowanych pędów sadzonych według określonych schematów, przeplatanych dającymi cień drzewami, które także zaopatrują glebę w niezbędną biomasę.

Plantacje herbaty na Sri Lance mieszczą sie głównie na większych wysokościach, gdzie klimat jest chłodny, przyjemny, subtropikalny, a fauna i flora odznaczają sie dużą różnorodnością. Wszystkie rodzaje herbaty produkowane na Sri Lance są objęte kontrolą Sri Lanka Tea Board, rządowej organizacji odpowiedzialnej za promocję i rozwój przemysłu herbacianego państwa. Jeżeli chodzi o herbatę exportowaną ze Sri Lanki, kraj ten przyjął normę ISO 3720.
Tea Board kontroluje herbatę Lankijską (cejlońską) na każdym etapie , zwłaszcza przed sprzedażą i przed transportem aby dopilnować by tylko te herbaty, które są ponad normę ISO 3720, zostały eksportowane na rynki zagraniczne. Ponad 90% herbaty cejlońskiej jast sprzedawane na cotygodniowych aukcjch w Colombo będącym największym tego typu centrum aukcyjnym na świecie.

Żadna herbata poniżej normy ISO 3720 nie jest dopuszczana do sprzedaży, nawet na rynek lokalny. Herbaty sprzedawane poza aukcją w Colombo także podlegaję kontroli Tea Boardu w celu dopilnowania by wszyscy producenci herbaty spełniali określone wymogi jakości.